חיפוש מוצרים

מפרטים להורדה

מתז אנטי ונדלי

מתז אנטי ונדלי

מתאים למתקני כליאה, בתי חולים לתשושי נפש ומקומות בהם יש למנוע אפשרות לחבלה.

 

 

6: Special Sprinklers

T.D. Sheet

Description

PDF

Browse

CAD

 

 

 

 

 

 

 

TFP650

Model TFP PH2, Institutional, Pendent, Standard Coverage, SR, K=5.6

[PDF] 234kb

View

View

 

TFP645

Model FSC 80 K-factor Flush Sprinkler, Pendent Quick Response, Standard Coverage
Translated Versions [PDF]: DE, ES, FR

[PDF] 506kb

View

n/a

 

TFP651

RAVEN 5.6K Institutional Sprinklers Pendent and Horizontal Sidewall
Quick Response, Standard and Extended Coverage

[PDF] 855kb

View

View

 

TFP654

Model TFP PH5, Institutional, Horizontal Sidewall, Standard Coverage, SR, K=5.6

[PDF] 322kb

View

View

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד